A+ A A-

IN MEMORIAM: ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ МИТЬО РАШКОВ КИСЬОВ

dryanovo_largoГенерал-лейтенант Митьо Рашков Кисьов

(1926 г.- 2011 г.)

На 16 октомври 2011 година завинаги ни напусна о.з. генерал-лейтенант Митьо Кисьов. Някои казват, че няма незаменими хора.  Все пак ген. Митьо Кисьов принадлежи към онези личности, чието човешко, професионално и обществено присъствие не могат да бъдат нито повторени, нито заместени. В живота и професионалната си дейност той беше, е и ще бъде един от редките напоследък примери за истинско родолюбие, професионализъм и социална отговорност, съчетани с дълбок хуманизъм и благородство.

За съжаление младите дряновци не знаят почти нищо за ген. Митьо Кисьов. Реформите в българската армия, разпускането на строителните войски, отмяната на задължителната военна служба ги поставиха някак си в страни от тези проблеми.

mitjo_kisjovДълъг и нелек е пътя на ген. Митьо Кисьов в българската армия, в изграждането на военната му кариера. Това е път изпъстрен с преодоляване на трудности, с упорит труд и носене на огромна отговорност.

Роден е на 19.06.1926 година в село Маноя.  През 1946 г. завършва средното техническо училище във Велико Търново и продължава образованието си във ВНВУ „Васил Левски" - София. Желанието му да се развива и усъвършенства във военното дело го отвеждат във Военно-техническата академия в София-1955 г. През 1966 г. Митьо Кисьов завършва висши командно-инженерни щабни курсове във Военноинженерната академия "Куйбишев"- Москва, а през 1979 г. специализира във Военно-транспортната академия в Ленинград (днес Санкт  Петербург). Като офицер от инженерните войски ген. Митьо Кисьов извървява всички степени на военната йерархия: от командир на взвод до бригаден командир.

През 1963 г. той е назначен на служба в Управление на инженерните войски при МНО, отговаря за военната подготовка на войската. С указ на Държавния съвет от 1972 г. ген. Кисьов е назначен за началник - щаб  на ГУСВ, а през 1974 г. за началник на войските на министерството на транспорта. На тази длъжност остава до 1992 г., когато се разпускат строителните войски.

Генерал Кисьов участва в много национални и международни военни учения, доказвайки  висок професионализъм и военно майсторство- форсирането на река Дунав, на Варненското езеро, изграждането на  понтонни мостове.

Под негово ръководството строителните войски участват в изграждането на автомагистралите - „Хемус", „Тракия", в поддръжката, ремонта и обновяването на железопътните линии и гари на: Пловдив, Стара Загора Карнобат, Бургас, Горна Оряховица, Русе и др.

За своя принос във военното дело  и за развитието на транспортните войски ген. Митьо Кисьов е  носител на 47 високи държавни отличия, като орден "Червено знаме на труда", „Георги Димитров", „Герой на социалистическия труд"

За отлични резултати в транспортното строителство и бойната подготовка Митьо Кисьов е произведен в чин генерал-майор през 1974 г., а през 1981 г. му е присвоено званието генерал-лейтенант.

Генерал-лейтенант Митьо Кисьов е тясно свързан с българския спорт. Той е един от председателите на ПФК „Локомотив-София". Не малък е неговия принос за развитие на спортното майсторство.

Ген. Митьо Кисьов е избиран за народен представител във Великото народно събрание, строител на новата конституция и демократична държава. През 1992 г. излиза в пенсия.

През целия си съзнателен живот ген. Митьо Кисьов работи за българския суверенитет, за българската държавност. Дори и след пенсионирането му той остава активен общественик.

До края на дните си ген. Митьо Кисьов не загуби удивителното си чувство за обществена ангажираност, работоспособност. Със своята човечност и щедрост, с умението си да се издигне над дребното и баналното, винаги да насърчи доброто той ще остане в паметта ни като обичана и достойна личност за уважение и подражание. Гаранция за това са неговите дела, от които ще се учат и следващите поколения

Вечна памет на човека и война генерал-лейтенант Митьо Кисьов!

Дряново News
КОНТАКТИ